telegram instagram

Posts tagged with ‘میزان خطر زلزله در ایران’

 • آبا۲۲۱۳۹۶

  زلزله

  No Comments

  زلزله زلزله و ابزار مورد استفاده بعد از آن زلزله لرزش و جنبش  و جابجایی گسل های زیر زمین است…

  Read more
  فروشگاه ابزارآلات طلایی